Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Các cá nhân, tổ chức có bạn bè từ nước ngoài gửi quà tặng như tranh, ảnh sách, tạp chí… hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu nhập các loại lịch, bản đồ, áp –phích, tờ rơi, tờ gấp, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách, catalog, tài liệu nội bộ hay tài liệu kỹ thuật… khi làm thủ tục nhận xuất bản phẩm nói trên tại cơ quan Hải quan đều phải xuất trình Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, đây là thủ tục khá phiền phức. Để giải quyết vấn đề này, hãy Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Theo quy định tại Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 các văn bản hướng dẫn thi hành, các bạn cần chuẩn bị các hồ sơ tài liệu sau đây:

- Đơn đề nghị nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (theo mẫu);

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu (02 bản)

- Bản sao vận đơn, hóa đơn, giấy báo nhận hàng (nếu có);

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép).

ĐẶC BIỆT các bạn cần chú ý, Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà chỉ làm thủ tục theo quy định của pháp luật về hải quan trong trường hợp nhập khẩu các loại xuất bản phẩm sau đây:

+ Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;

+ Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;

+ Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân (có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật);

+ Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát (có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật).

- Việc nhập khẩu xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp: