Thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Tư vấn Luật việt nhận dịch vụ tư vấn thành lập trọn gói Sàn Giao dịch Bất động sản tại Sở Xây dưng, đồng thời nhận dịch vụ sửa đổi, bổ sung và thay đổi thông tin liên quan đến các Sàn giao dịch Bất động sản đã được đăng ký. 

Thời gian làm việc: 15 ngày làm việc

Hồ sơ tài liệu liên quan: Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin về doanh nghiệp và địa điểm đặt trụ sở của Sàn giao dịch Bất động sản, các tài liệu như Thông báo hoạt động Sàn giao dịch bất động sản , Quyết định thành lập Sàn, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sàn, Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Sàn, Quy chế phòng chống rửa tiền của Sàn sẽ do các nhân viên của Tư vấn luật Việt cung cấp và soạn thảo.

Ngoài ra trong quá trình hoạt động, các Sàn giao dịch Bất động sản có nhu cấu thay đổi thông tin về người quản lý sàn, đia chỉ trụ sở, bổ sung lĩnh vực hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản. Chúng tôi sẽ cung cấp các gói dịch vụ và nhận thực hiện các nội dùng này theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp