Thành lập Viện nghiên cứu Tư nhân

Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ đã chỉ rõ đến năm 2020, Việt Nam phải hình thành 60 tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và 3000 doanh nghiệp khoa học và công đủ năng lực giải quyết những vấn trọng yếu của quốc gia. Trong những năm qua nhiều Tổ chức, Viện nghiên cứu khoa học Tư nhân trực thuộc Liên Hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng như các Liên hiệp các Hội KHKT trực thuộc các Tỉnh thành phố trong cả nước.

Tư vấn luật Việt cung cấp dịch vụ thành lập các Viện nghiên cứu tư nhân trong mọi lĩnh vực cho các nhà khoa học. Đến với Chúng tôi các bạn sẽ được Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cần thiết với sự tận tâm - chính xác – tiết kiệm- nhanh chóng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các gói dịch vụ sau đây

1. Thành lập mới các Viện nghiên cứu Tư nhân thuộc các lĩnh vực khác nhau:

2. Tư vấn thành lập chi nhánh - Văn phòng đại diện của Viện nghiên cứu Tư nhân.

3. Tư vấn thay đổi GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Bên cạnh dịch vụ thành lập mới các Viện nghiên cứu tư nhân Chúng tôi còn nhận tư vấn thủ tục, hồ sơ để thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các khách hàng có nhu cầu . Đó là khi Viện có những thay đổi về các sáng lập viên, Vốn đăng ký, thay đổi về người đại diện theo pháp luật, Giải thể Viện.., Hiện tại Tư vấn luật Việt giới thiệu một số dịch vụ thay đổi GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cơ bản sau:

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Viện;

- Thay đổi các Sáng lập viên của Viện ;

- Tăng hoặc giảm vốn đăng ký của Viện;

- Thay đổi trụ sở Viện ;

- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của Viện ;

- Thủ tục Giải thể Viện…

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp: