Tư vấn cấp phép Game online ( Giấy phép G1)

Khi có nhu cầu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 hoặc trong trường hợp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử không còn hiệu lực hoặc bị thu hồi, các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về thủ tục xin cấp phép, hãy liên hệ với Tư vấn luật Việt để được hướng dẫn. Theo quy định của cơ quan cấp phép, các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), cụ thể: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.
 2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
 3. Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 4. Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.
 5. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm các nội dung chính sau:
 1. Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức bộ máy và nhận sự thực hiện cung cấp dịch vụ;
 2. Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;
 3. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và phần dự phòng bao gồm: tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;
 4. Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);
 5. Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);
 6. Kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet;
 7. Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;
 8. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;
 9. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
 10. Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép khi có sự thay đổi, hồ sơ gửi kèm theo bản gốc giấy phép đã được cấp

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp: