Tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư năm 2014 đã có nhiều quy định mới liên quan đến thủ tục đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tại VN theo nhiều hình thức khác nhau, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp