Tư vấn khởi kiện tại Tòa án

Luật sư của Tư vấn luật Việt, nhận dịch vụ tư vấn pháp lý về pháp luật nói chung và các thủ tục khởi kiện vụ án/vụ  việc dân sự - hình sự- thương mại.. tại các cấp Tòa án có thẩm quyền, cụ thể:

- Thủ tục khởi kiện (đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện) và nộp đơn khởi kiện tại các cấp Tòa án có thẩm quyền- Thủ tục kháng cáo ( soạn thảo đơn kháng có và các tài liệu liên quan) đối với bản án – quyết định của Tòa án có thẩm quyền

- Đại diện cho khách hàng nộp đơn khởi kiện, đơn kháng cáo và tham gia tố tụng bảo vệ quyền  và lợi ích hợp pháp của khách hàng

- Thủ tục thi hành bản án

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp: