Tư vấn luật doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp mới năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, đã thay thế cho Luật doanh nghiệp năm 2005. Đây là một sự kiện pháp lý có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản lý điều hành của các doanh nghiệp. Đến với Tư vấn luật Việt, các bạn sẽ được cung cấp các giải pháp tối ưu, toàn diện và dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ tốt nhất các nhu cầu về thành lập doanh nghiệp, thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh, mua -bán, chia, tách,  sáp nhập doanh nghiệp,phá sản, giải thể hay các nhu cầu tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp. Hiện tại Tư vấn luật Việt có các dịch vụ sau: