Giấy phép Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

15 Lượt xem

Biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn. Trình diễn thời trang là hoạt động nhằm giới thiệu các sản phẩm thời trang đến với công chúng qua sự trình diễn của người trình diễn thời trang và càn phải có giấy phép biểu diễn nghệ thuật để show với công chúng.

Giấy phép Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Để kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang đơn vị tổ chức phải là các tổ chức được pháp luật cho phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang bao gồm:

– Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

– Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;

– Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

– Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

– Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

– Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Điều kiện để được tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang là phải được cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Tùy từng trường hợp cụ thể mà thủ tục cấp giấy phép được quy định khác nhau:

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam(đây là thủ tục chung bắt buộc khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam).

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

2. Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh Mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

3. Bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối với bản nhạc hoặc kịch bản sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật);

4. Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;

5. Bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối vớichương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

6. Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu);

7. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp và nhận kết quả nếu không phải người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục cấp giấy phép cho Doanh nghiệp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Thành phần hố sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

2. Bản sao văn bản thỏa thuận với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

3. Bản sao hộ chiếu và văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

4. Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp và nhận kết quả nếu không phải người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

2. Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh Mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

3. Bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;

4. Bản sao văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

5. Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

6. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp và nhận kết quả nếu không phải người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp