Giấy phép con

Cấp Giấy phép phân phối rượu

Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm....

Thủ tục thành lập “Viện nghiên cứu Tư nhân”

Thành lập viện nghiên cứu tư nhân hoặc Trung tâm nghiên cứu tư nhân là xu thể của nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực Châu Á. Tại Việt Nam, Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ của Chính phủ đã...

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Thủ tục “xin giấy phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử G1” trên mạng có tên thủ tục đầy đủ là “Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng”. Khi có nhu cầu cung cấp dịch...

Thủ tục Xin giấy phép mạng xã hội

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo...

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Các cá nhân, tổ chức có bạn bè từ nước ngoài gửi quà tặng như tranh, ảnh sách, tạp chí… hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu nhập các loại lịch, bản đồ, áp –phích, tờ rơi, tờ gấp, bản ghi âm, ghi hình...

Thủ tục Xin cấp phép tổ chức họp báo

Tổ chức họp báo là một trong những hoạt động truyền thông của các tổ chức và doanh nghiệp nhằm quảng bá, quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ củ mình. Đôi khi các cá nhân tổ chức họp báo nhằm thông tin về...

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Các Tổ chức, doanh nghiệp hay các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội hoặc các trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề …có nhu cầu lập Website...