Giấy phép Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

14 Lượt xem

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế ngoài việc phải đáp ứng những điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế còn phải được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Giấy phép Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

+ Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng.
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

 

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. (Chuyên ngành về lữ hành bao gồm: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; quản trị lữ hành; điều hành tour du lịch; marketing du lịch; du lịch; du lịch lữ hành; quản lý và kinh doanh du lịch.)

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thành phần hồ sơ:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
  2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
  3. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành đề cập ở trên)
  5. Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  6. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Du lịch.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: 

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa,  trừ trường hợp nêu trên.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp