Luật sư tư vấn

Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Theo Luật sở hữu trí tuệ, Sáng chế  là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Giải pháp kỹ thuật ở đây là...

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo

Nhãn hiệu hàng hóa, Logo hay còn có thể gọi chung là Thương hiệu: Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, tại Việt Nam Nhãn hiệu...

Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Đăng ký thương hiệu, bảo hộ thương hiệu hay còn được gọi bằng các tên như đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu độc quyền… được quy định cụ thể tại Luật...

Bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập...

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp có quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để được cơ quan có thẩm quyền bảo hộ của luật pháp. I. Doanh nghiệp được quyền đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp...

Bảo hộ phần mềm máy tính

Theo định nghĩa tại Khoản 1 Điều 22 của Luật sở hữu trí tuệ: “Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy”. Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định...

Thời gian bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là...

Quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền tác giả và quyền liên quan là gì? I. Quyền tác giả là gì? Theo Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm...

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền đối với quyền tác giả, quyền liên quan đó cho bên nhận chuyển nhượng. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền...

Bảo hộ quyền tác giả

“Quyền tác giả”  là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu...