Luật sư tư vấn

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc các Công ty  khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau một thời gian hoạt động, do nhu cầu của việc...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động trước thời hạn, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng...

Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp như sau: 1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty được các Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn trực thuộc hãng Luật Moon & Associates Law Firm trực tiếp tham gia tư vấn và thực hiện cho quý khách hàng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư...

bao-ve-quyen-va-loi-ich-cho-than-chu

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho thân chủ trong các vụ án dân sự

Đối với các vụ án dân sự, khi khách hàng là nguyên đơn hoặc là bị đợn trong một vụ án dân sự đã khởi kiện , được thụ lý giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và mời Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn...

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Với đội ngũ Luật sư và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như đầu tư ra nước ngoài. Tuvanluatviet.com.vn trực thuộc hãng Luật Moon & Associates Law Firm...

Tư vấn luật doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có hiệu lực, thay thế cho Luật doanh nghiệp năm 2015. Đây là một sự kiện pháp lý quan trọng tác động đến hoạt động quản lý và điều hành của các loại hình doanh nghiệp của nước...

Những vi phạm phổ biến trong thu hồi đất

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Theo quy định...

Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

 Cũng giống như việc thu hồi đất, vấn đề bồi thường khi thu hồi đất luôn để thực hiện các dự án vì mục đích phát triển quốc phòng, an ninh, kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng...

Tư vấn trình tự, thủ tục khi thu hồi đất

Thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất luôn là một lĩnh vực xảy ra nhiều khiếu kiện, khiếu nại và tranh chấp kéo dài trong thời gian qua. Tại Việt Nam, để thực hiện các dự án vì mục đích phát...