Dịch vụ luật sư trong các vụ án kinh doanh, thương mại

356 Lượt xem

Khi các khi khách hàng là nguyên đơn hoặc là bị đơn trong một vụ án kinh doanh, thương mại được giải quyết tại Tòa án và mời Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn trực thuộc Moon & Associates Law Firm  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các Luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và trực tiếp cùng khách hàng tham gia các hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho thân chủ từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho đến giai đoạn thi hành án. Chi tiết:

I- Các tranh chấp nào được coi là tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án ?

 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
 4. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

II- Những yêu cầu  nào về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

 1. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 2. Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.
 3. Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.
 4. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.
 6. Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

III-  Vai trò của các Luật sư Tuvanluatviet.com.vn khi tham gia vụ án kinh doanh, thương mại để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng?

Việc giải quyết tranh chấp hoặc vụ việc kinh doanh thương mại ở bất kỳ giai đoạn nào cũng cần có sự tư vấn và tham gia của Luật sư để giúp thân chủ bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích của mình. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn khác nhau, vai trò của Luật sư cũng linh hoạt để phù hợp với tính chất và nội dung của vụ việc, cụ thể:

3.1. Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện:

+ Nếu là Luật sư của nguyên đơn, các Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn sẽ hỗ trợ khách làm đơn khởi kiện, chuẩn bị các hồ sơ và tài liệu đính kèm để nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

+ Nếu là luật sư của bị đơn, chúng tôi sẽ tư vấn và giúp khách hàng làm yêu cầu phản tố và các văn bản trình bày ý kiến đối với nội dung khởi kiện của nguyên đơn.

3.2. Giai đoạn tham gia tố tụng tại tòa án cấp Sơ Thẩm và Phúc Thẩm:

– Trường hợp nếu là Luật sư của Nguyên đơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ; nghiên cứu hồ sơ vụ án; tham gia các buổi lấy lời khai, tham gia các buổi làm việc, hòa giải theo yêu cầu của Tòa án; làm các văn bản kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị định giá, thẩm định và tham gia các buổi định giá, thẩm định, đối chất, hòa giải; yêu cầu thay đổi thẩm phán và những người tham gia tố tụng khác; yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu chứng cứ….Đưa ra có kiến nghị, bằng chứng và ý kiến tư vấn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

– Trường hợp nếu là Luật sư của Bị đơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ; nghiên cứu hồ sơ vụ án; làm văn bản ý kiến với yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn, làm Đơn phản tố, tư vấn và cùng khách hàng tham gia các buổi lấy lời khai, tham gia các buổi làm việc theo yêu cầu của Tòa án, làm các văn bản kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị định giá, thẩm định và tham gia các buổi định giá, thẩm định, đối chất, hòa giải; yêu cầu thay đổi thẩm phán và những người tham gia tố tụng khác; yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu chứng cứ; ….Đưa ra có kiến nghị, bằng chứng và ý kiến tư vấn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng với vị trí là bị đơn.

– Đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ…

– Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra các câu hỏi làm sáng tỏ vụ án…

–  Chuẩn bị Luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại Phiên tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm.

–  Hướng dẫn và làm đơn kháng cáo cho thân chủ (nếu cần thiết).

–  Chuẩn bị tài liệu để làm thủ tục kháng cáo (nếu cần thiết)

– Tham gia tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm theo quy định.

3.3. Tại giai đoạn thi hành án dân sự:

Sau khi bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án có thẩm quyền, các Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn tiếp tục đồng hành với khách hàng trong việc thi hành án dân sự tại Cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp