Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

33 Lượt xem

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

1. Mã số, mã vạch là gì?

Sản phẩm muốn được xuất khẩu hay đưa vào kinh doanh thì cần phải có mã số mã vạch, việc này để kiểm soát được chất lượng, số lượng hay đơn vị cung cấp,… Doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch thì mới có thể sử dụng cho sản phẩm của mình.Theo quy định của pháp luật thì:

Mã số là một dãy số hoặc chữ được sử dụng để định danh sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, tổ chức, cá nhân;

Mã vạch là phương thức lưu trữ và truyền tải thông tin của mã số bằng: loại ký hiệu vạch tuyến tính (mã vạch một chiều); tập hợp điểm (Data Matrix, QRcode, PDF417 và các mã vạch hai chiều khác); chip nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) và các công nghệ nhận dạng khác;

Mã số mã vạch có cấu tạo gồm 2 phần chính gồm:

+ Mã số GS1: Đây là cấu trúc mã số tiêu chuẩn có tác dụng nhận dạng sản phẩm tại mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

+ Mã vạch GS1: Là một dãy các vạch và cách nhau bởi các khoảng trống song song được thiết kế dựa trên nguyên tắc mã hoá nhất định để chứa dữ liệu về sản phẩm đó.

2.    Tại sao phải đăng ký mã số, mã vạch?

Đăng ký mã số mã vạch là việc mà doanh nghiệp đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.Đây là việc làm cần thiết, bởi mã số mã vạch sẽ giúp quản lý sản phẩm dễ dàng hơn. Không những thế nó còn giúp cho sản phẩm có thể được phép xuất khẩu hay phân phối vào các hệ thống siêu thị,…

 •  Mã vạch giúp phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp với sản phẩm của doanh nghiệp khác.
 • Tạo thuận lợi và tăng năng suất hiệu quả của việc buôn bán và quản lý hàng hóa giúp nhanh chóng tính tiền, xuất hóa đơn phục vụ khách hàng.
 • Đăng ký mã số mã vạch hàng hóa giúp tiết kiệm thời gian trong khâu kiểm kê, tính toán.
 •  Đảm bảo tính chính xác nhờ sử dụng mã số mã vạch.
 • Khách hàng sử dụng sản phẩm có thể thông qua mã vạch biết được nguồn gốc sản phẩm
 • MSMV được đăng ký còn giúp phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sản phẩm
 • Phục vụ cho hoạt động trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

3.1. Hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch gồm: Biểu mẫu điện tử kê khai thông tin đăng ký có chữ ký số. Bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương.

3.2.  Hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch gồm:

Biểu mẫu điện tử kê khai thông tin đăng ký cấp lại có chữ ký số.

Bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch được cấp (trừ trường hợp bị mất).

3.3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đồng thời đóng phí đăng ký và duy trì thông qua chức năng thanh toán trực tuyến theo quy định pháp luật và thực hiện việc kê khai theo quy định.

4. Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch.

     4.1. Trường hợp cấp mới

 •  Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp mới không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các kênh thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo, tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã đăng ký;
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp mới  đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân đóng các khoản phí theo quy định; trong thời hạn 10 ngày, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản điện tử với các thông tin quy định.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy; trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân đóng các khoản phí theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy theo quy định
 •  Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch không quá 03 năm kể từ ngày cấp

      4.2. Trường hợp cấp lại

 • Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại không đầy đủ theo quy định; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các kênh thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo, tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã đăng ký;
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại đầy đủ, hợp lệ; trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản điện tử với các thông tin quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy theo quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ;
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch ghi theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp.

5. Dịch Vụ Đăng Ký Mã Vạch tại Tuvanluatviet.com.vn

Công ty Luật TNHH Nguyệt và Cộng sự rất vinh dự được phục vụ quý vi. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ được nhận các dịch vụ như sau: .

 •  Được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị tài liệu
 • Được kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch hàng hóa;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, hoàn tất các thủ tục cần thiết khác và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký mã vạch;
 • Giúp khách hàng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch tại Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam;
 • Tư vấn gia hạn, sửa đổi giấy chứng nhận;
 • Ưu đãi bất kì dịch vụ tiếp theo tại công ty.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp