Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

20 Lượt xem

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động trước thời hạn, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh (thủ tục tạm dừng kinh doanh) nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

1.Thành phần hố sơ:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Nội dung thông báo gồm: 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 2. Ngành, nghề kinh doanh; 3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng; 4. Lý do tạm ngừng kinh doan; 5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).
  •  Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  •  Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Chi tiết xin liên hệ Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn để được giải đáp và tư vấn.

2.Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét và chấp nhận yêu cầu của doanh nghiệp.

3. Kết quả của thủ tục:

Doanh nghiệp sẽ được Sở KH&ĐT cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp