Thủ tục thành lập Sàn giao dịch bất động sản

12 Lượt xem

Thủ tục thành lập Sàn giao dịch bất động sản

1.Sàn giao dịch bất động sản (sau đây gọi tắt là BĐS) là nơi hoạt động các việc như:

– Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS.

– Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về BĐS cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về BĐS bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS.

2. Điều kiện thành lập sàn giao dịch BĐS

2.1. Tổ chức thành lập sàn giao dịch BĐS (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện như sau:

– Tổ chức thành lập sàn giao dịch BĐS phải thành lập doanh nghiệp;

– Sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS (xem chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS tại công việc: “Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản”);

– Người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS;

– Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

2.2. Sau khi thành lập sàn, doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

– Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

– Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn.

Lưu ý: Sàn giao dịch BĐS là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

2.3. Ngoài ra, khi hoạt động Sàn giao dịch BĐS phải thực hiện các công việc sau:

– Công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

– Kiểm tra hồ sơ pháp lý của BĐS trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch BĐS chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng.

– Lập Báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn . Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.

– Thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền.

– Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch BĐS phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

– Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS thực hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp