Các tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

45 Lượt xem

Được thành lập bởi các Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng, Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn trực thuộc hãng LuậtMoon & Associates Law Firm của chúng tôi đã trực tiếp tư vấn và tham gia tố tụng giải quyết nhiều vụ án dân sự tại các Tòa án có thẩm quyền. Trong quá trình hành nghề luật, chúng tôi nhận thấy các tranh chấp về dân sự thường kéo dài và mất rất nhiều thời gian, công sức , tiền bạc của khách hàng.

Thấu hiểu những bất cập  Moon & Associates Law Firm mong muốn được đồng hành và  cung cấp các dịch vụ pháp lý cho quý khách nhằm giúp quý vị bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp trong tranh chấp dân sự thuốc thẩm quyền tòa án.

Do đó chúng tôi xin cung cấp tới quý khác hàng các thông tin pháp lý hữu ích dưới dây:

I- Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khách hàng nên mời luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

 1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.
 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

II. Những yêu cầu về dân sự khi giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền khách hàng nên mời luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

 1. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 2. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.
 3. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.
 4. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.
 5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 6. Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 7. Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.
 8. Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 470 của Bộ luật này.
 9. Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự.
 10. Các yêu cầu khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp