Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

278 Lượt xem

 I. Thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) thường có hai loại giao dịch cơ bản:

1- Mua bán tài sản của doanh nghiệp hoặc

2- Mua bán công ty với hính thức: mua bán cổ phần trong công ty Cổ phần,  mua bán phần vốn góp trong công ty TNHH, bán doanh nghiệp trong doanh nghiệp tư nhân., chia tách doanh nghiệp..vvv/

Đối với hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp: Hai bên sẽ tiến hành trình tự đàm phán và ký kết Hợp đồng mua bán tài sản. Và được hiểu là người mua không chịu trách nhiệm  các khoản nợ của Công ty và khoản nợ liên quan đến tài sản được bán.

Đối với hoạt động mua bán công ty: Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về M&A, các Luật sư của tuvanluatviet.com.vn có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này và chúng tôi nhận thấy, ở Việt Nam hoạt động M&A diễn ra chủ yếu dưới hính thức MUA BÁN CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP.

Bản chất của việc mua bán cổ phần/phần vốn góp được hiểu là người mua gián tiếp mua tài sản của Công ty và phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ (nếu các bên không có thỏa thuận khác).

Theo đó , giao dịch mua bán cổ phần/phần vốn góp gồm việc:

1.Đám phán, ký kết các Hợp đồng (thỏa thuận) chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp;

2.Thanh toán tiền mua cổ phần/phần vốn góp;

3. Bàn giao giấy tờ liên quan đến cổ phần/phần vốn góp.

Cổ phần/phần vốn góp được chuyển nhượng có thể là cổ phần/phần vốn góp cũ của cổ đông hoặc thành viên góp vốn hiện hữu (cổ đông sáng lập) hoặc cổ phần mới do công ty phát hành.

II. Các bước thực hiện một giao dịch mua bán cổ phần/phần vốn góp

Bước 1:  Thuê các hãng Luật có uy tín và các Công ty kiểm toán để tư vấn về luật, tài chính, thuế, kiểm toán, tư vấn ngành, tư vấn an ninh

Bước 2:  Đàm phán các Thỏa thuận nguyên tắc, thỏa thuận ban đầu.

Bước 3:  Thẩm định pháp lý, kỹ thuật, tài chính, thuế.

Bước 4:  Đàm phán và ký kết từng Hợp đồng mua bán cổ phần/phần vốn góp. Trong đó chú trọng đàm phán các điều khoản như:

  • Cam đoan và bảo đảm
  • Điều kiện tiên quyết
  • Các cam kết
  • Chấm dứt và bồi thường thiệt hại

Lưu ý: nếu các điều kiện này không được đáp ứng thì sẽ có nhiều rủi ro và nên dừng việc mua bán ngay

Bước 5: Chuyển tiền và nhận bàn giao hồ sơ về cổ phần/phần góp vốn

Bước 6:  Thực hiện các điều kiện tiên quyết và cam kết.

Bước 7:  Thanh lý hợp đồng và hoàn tất giao dịch

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline:0904.709.798

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp