Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Mọi tổ chức và cá nhận đều có quyền "Tự do kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật", các khách hàng có nhu cầu tư vấn về thành lập doanh nghiệp (công ty), nếu có nhua cầu tìm hiểu và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư các Tỉnh, Thành phố trên cả nước, hãy liên hệ với Luật sư Tư vấn luật Việt, hiện tại chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ sau:

- Tư vấn lựa chọn thành lập các loại hình Công ty: TNHH, Cổ Phần, Hợp danh, Công ty 100% vốn đầu tư nước ngòai, Doanh nghiệp tư nhân, Hộ kinh doanh cá thể ...

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến Công ty: Tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, vốn pháp định, ngành nghề kinh doanh, thành viên sáng lập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện…

- Tư vấn thủ đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư

- Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp: bộ máy, phòng ban của công ty

- Lập hồ sơ doanh nghiệp, chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu: Đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, các mẫu biểu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, danh sách cổ đông và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật…

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp: