Luật sư tư vấn

Các bước mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Theo kinh nghiệp của các Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn trực thuộc Công ty Luật TNHH Nguyệt và Cộng sự (Moon & Associates Law Firm), các bước mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) thực hiện theo 3 bước chính sau: 1. Xem xét đánh...

Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

 I. Thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam Hiện nay, tại Việt Nam liên quan đến hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) thường có hai loại giao dịch cơ bản: 1- Mua bán tài sản của doanh nghiệp hoặc 2-...

Các hình thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) dựa vào sự tồn tại của công ty sau thương vụ. Mục đích của hoạt động đều hướng tới sở hữu doanh nghiệp từ đó mà giành kiểm soát chứ không đơn thuần là góp vốn...

Dịch vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Công ty Luật TNHH Nguyệt và Cộng sự (Moon & Associates Law Firm)có liên kết với nhiều hãng Luật, Viện nghiên cứu , Công ty tài chính và kiểm toán hoạt động chuyên sâu trong  lĩnh vực  Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)....

Toàn cảnh về thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Toàn cảnh về thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam 1. Tình hình sau ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO Kể từ năm 2007, sau khi ra nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO ,Việt Nam...

Những công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập công ty/doanh nghiệp, hầu hết các khách hàng của Tuvanluatviet.com.vn  thường gặp bối rối trong việc sắp xếp và thực hiện các công việc hậu thành lập như đăng ký với cơ quan thuế, công việc  lao động-tiền lương, đăng...

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Theo Luật Thương mại 2005, Thương nhân nước ngoài có quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định, sau khi được cấp phép thành lập các  Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước...

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Thương mại 2005, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam...

Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Thương mại 2005 thì văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện...

Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Theo Luật Thương mại 2005, Thương nhân nước ngoài có quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định, sau khi được thành lập các Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có...