Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

232 Lượt xem

Theo Luật Thương mại 2005, Thương nhân nước ngoài có quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định, sau khi được thành lập các Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có trách nhiệm hoạt động theo nội dung được cấp phép. Trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý, phạt vi phạm và tùy mức độ sẽ bị thu hồi Giấy phép thành lập theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị thu hồi Giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây:

  1.  Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.
  2. Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp.
  3. Không gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.
  4. Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0917.035.248 

Email: nguyetluatsu@gmail.com

Địa chỉ : 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Bài trước
Bài kế tiếp