Thành lập doanh nghiệp

Những công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập công ty/doanh nghiệp, hầu hết các khách hàng của Tuvanluatviet.com.vn  thường gặp bối rối trong việc sắp xếp và thực hiện các công việc hậu thành lập như đăng ký với cơ quan thuế, công việc  lao động-tiền lương, đăng...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc các Công ty  khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau một thời gian hoạt động, do nhu cầu của việc...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động trước thời hạn, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng...

Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp như sau: 1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty được các Luật sư của Tuvanluatviet.com.vn trực thuộc hãng Luật Moon & Associates Law Firm trực tiếp tham gia tư vấn và thực hiện cho quý khách hàng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư...