Tư vấn đầu tư

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

1. Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ Từ ngày 01/01/2021, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: – Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới); – Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I...

Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2020

Sau khi Luật đầu tư 2020 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 , theo đó có quy định về  Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu...

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 1- Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng...

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. 1- Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. * Bước 2: Nhà đầu tư nộp...

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư theo thủ tục Đầu tư nước ngoài muốn thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam phải đăng ký dự án để được Cấp Giấy chứng đăng ký đầu tư. Nội dung của bài viết chỉ tập trung vào thủ...

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Luật đầu tư năm 2020 có liệu lực thi hành ngày 1.1.2021,  đã ban hành nhiều quy định mới liên quan đến thủ tục đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt...